Suomeksi   |   Eesti   |   In English

blank

Kissan ja koiran valmisteleminen laboratoriotutkimuksiin

Laboratoriotutkimuksiin valmistautumisen tarkoituksena on vakioida elimistön toimintoja, jolloin sairauden tai hoidon aiheuttamat muutokset saadaan paremmin selville. Valmistautumisen avulla saadaan myös eri kerroilla otettujen näytteiden tutkimustuloksista keskenään vertailukelpoisia. Eläimen valmisteleminen laboratoriotutkimuksiin on eläimen omistajan vastuulla.

Valmistautuminen laboratoriotutkimuksiin saattaa aiheuttaa eläimelle rajoituksia ravinnon nauttimiseen, fyysiseen aktiivisuuteen sekä lääkitykseen. Ohjeet eläimen valmistautumiseksi laboratoriotutkimuksiin annetaan eläimen omistajalle eläinlääkärin tai hoito-osaston henkilökunnan toimesta. Ohjeiden tulee olla selkeitä, tarkasti annettuja ja perusteltuja. Ohjeet tulee antaa eläimen omistajalle sekä suullisesti että kirjallisesti. Lopuksi on hyvä varmistaa, että omistaja on ymmärtänyt ohjeet oikein.

Laboratoriotutkimuksiin valmistautumisesta on hyötyä silloin, kun näytteenotto on ennalta suunniteltu ja valmistautumiseen on varattu riittävästi aikaa. Usein verinäytteitä otetaan kuitenkin päivystystilanteissa tai iltavastaanotoilla, jolloin valmistautuminen ei ole mahdollista. Tuotaessa eläintä lääkärin vastaanotolle, kannattaa ottaa huomioon mahdollisten näytteiden ottaminen laboratoriotutkimuksia varten ja valmistaaa eläin varmuuden vuoksi laboratoriotutkimuksiin. Näin saataisiin luotettavia tutkimustuloksia, vaikka näytteenotto ei olisikaan varmuudella ennalta suunniteltu.

Nautitulla ravinnolla saattaa olla vaikutusta laboratoriotutkimustuloksiin. Tästä syystä eläimen tulisi noudattaa paastoa ennen näytteenottoa. Näytteenottoa edeltävänä päivänä eläimelle voidaan antaa tavalliset ateriat. Vettä saa antaa normaalisti. 12 tuntia ennen näytteenottoa eläimelle ei saa antaa ruokaa. Vettä voidaan antaa vähän muutamaa tuntia ennen näytteenottoa. Yön yli paastoaminen estää lipemian muodostumisen näytteeseen, jolloin laboratoriotulosten luotettavuus paranee.

Eläimen fyysistä aktiivisuutta ja hengästymistä tulisi rajoittaa näytteenottoaamuna, joten useiden tuntien lepo olisi suotavaa ennen näytteenottoa. Koirilla kannattaa välttää pitkiä lenkkejä näytteenottoaamuna. Jos kissa on tottunut pääsemään ulos, kannattaa se pitää sisällä ennen näytteenottoa. Aktiivinen leikkiminen eläimen kanssa ei ole myöskään suotavaa.

Lääkkeiden antamisesta eläimelle noudatetaan erillisiä eläinlääkärin antamia ohjeita. Tilapäisten lääkkeiden, kuten vitamiinien, antamista ennen näytteenottoa tulee välttää. Aamulla otettavista lääkkeistä annetaan eläimelle vain ne, joiden ottamista ei voi siirtää näytteenoton jälkeen. Sokeritautia sairastaville eläimille annetaan omat valmistautumisohjeet eläinlääkärin toimesta. Sydän- tai kipirauhastautia sairastavalle eläimelle annetaan tärkeimmät lääkkeet, joiden kanssa eläin saa juoda hieman vettä. Myös epilepsiaa sairastavalle eläimelle saa antaa lääkkeet. Mikäli eläimeltä on tarkoitus tutkia juuri näiden lääkeaineiden pitoisuuksia, noudatetaan erillisiä ohjeita.

 

Lähde:
Heidi Heikkilä: Preanalytiikka eläinlaboratoriossa, Kissan ja koiran valmisteleminen laboratoriotutkimuksiin sekä näytteiden esikäsittely ja lähetys, Vaihtoehtoiset ammattiopinnot M465E, Marraskuu 2007, Bioanalytiikan koulutusohjelma, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

blank
blankblank

IDEXX Laboratories Oy Vetlab  -  Peltokatu 16 C - 33100 TAMPERE  - puh: 010 387 4455  -  fax: (03) 2533 609  - vetlab(at)vetlab.fi
© 2014 Vetlab is an IDEXX Laboratories, Inc. company. All rights reserved. - Trival Oy  |  Terms of Use  |  Privacy Policy

blank