Suomeksi   |   Eesti   |   In English

blank

Verinäytteen otto ja käsittely

Luotettavien tulosten saaminen laboratorio-tutkimuksista edellyttää mahdollisimman vakioituja näytteenotto-olosuhteita. Tässä yhteydessä potilaan omistajan neuvonta ja eläimen valmistelu näytteenottoa varten ovat tärkeitä. Näiden tekijöiden vaikutus tutkimustuloksiin saattaa olla moninkertainen.

Potilaan esivalmistelu

Potilaan esivalmistelu näytteenottoa varten on ensiarvoisen tärkeää. Siksi siihen pitäisi aina kiinnittää huomiota. Poliklinikkapotilaalle ajanvarauksen yhteydessä annettujen ohjeiden

on oltava selkeitä ja yhtenäisiä. Omistajaa tulisi neuvoa aina pitämään eläin vähintään

12 tuntia paastolla ennen tutkimuksia. Nestettä voidaan antaa hieman muutamia tunteja ennen näytteenottoa. Syömisen aiheuttama lipemia voi vaikuttaa tuloksiin jopa moninkertaisesti.

Eläimen tulisi olla levossa useita tunteja ennen näytteenottoa, koska rasitus vaikuttaa moniin määrityksiin (esim. leuk, CK, ASAT, kortisoli) yleensä tuloksia kohottavasti.

Ympäristötekijöistä vuorokaudenajan vaikutus tulee huomioida joidenkin määritysten (mm. leuk, progesteroni, kortisoli, tyroksiini) yhteydessä. Tämän vuoksi näytteenotto tulisi suorittaa aamulla aina silloin, kun näytteenottoajankohtaan voidaan vaikuttaa (ajanvaraus).

Lääkkeiden antaminen eläimelle näytteenottoaamuna täytyy myös huomioida, koska monet lääkeaineet vaikuttavat tutkimustuloksiin (esim. tyroksiini, kortisoli).

Verinäytteen otto ja käsittely

Verinäyte pyritään ottamaan hemolyysiä aiheuttamatta. Useimpiin tuloksiin lievällä hemolyysillä ei ole merkittävää vaikutusta. Näytteen voimakas hemolysoituminen vaikuttaa lähes kaikkiin tuloksiin, eikä joitakin määrityksiä hyödytä tehdä lainkaan (mm. folaatti, kalium).

Verinäyte otetaan mahdollisimman suurella neulalla. Koirille voidaan käyttää Ø 0,9 mm (20 G) neulaa, ja kissoille sekä pienille koirille Ø 0,8 mm (21G) neulaa. Hematologisia määrityksiä varten veri otetaan EDTA-putkeen merkkiviivaan asti. Suositeltavaa on käyttää esim. 0,5ml EDTA-putkia, jolloin saadaan myös kissoista ja pienistä koirista riittävä määrä verta (esim. Capijet 0,5 ml, Oriola). EDTA-suolan liukenemiseksi putkea täytyy käännellä (ei ravistaa) useita kertoja ylösalaisin. Sivelyvalmiste (diffi) on vedettävä 2 tunnin kuluessa näytteenotosta, koska valkosolut alkavat hajota jo tunnin sisällä näytteen seisoessa huoneenlämmössä.

Seeruminäyte otetaan aina lasiseen tai seeruminäytteelle tarkoitettuun muoviseen koeputkeen. Veri valutetaan suoraan putken seinämää pitkin välttäen suihkuttamasta tai tiputtamasta verta. Myös vakuumiputket soveltuvat hyvin näytteenottoon.

Verinäytettä seisotetaan ennen sentrifugointia 20-30 minuuttia huoneenlämmössä. Näytteen pitempiaikainen seisottaminen aiheuttaa kuitenkin usein hemolyysiä seerumiin (kokoverenä lähettäminen). Hyytymisaktivaattoria sisältävät seerumiputket voidaan sentrifugoida heti näytteenoton jälkeen. Hyytymä irrotetaan koeputken seinämästä lasisauvalla ja näytettä sentrifugoidaan n. 10min. nopeudella 3000r/min. Seerumi siirretään pipetillä Vetlabin lähetysputkeen ja säilytetään jääkaapissa lähettämiseen asti.

Glukoosinäyte

Glukoosinäyte otetaan fluoridioksalaatti- tai sitraattifluoridiputkeen. Putkia voi tilata joko tukkuliikkeistä tai Vetlabista. Verinäytettä otetaan korkeintaan putkessa olevaan merkkiviivaan saakka. Näyte sekoitetaan huolellisesti käännellen putkea ylösalaisin useita kertoja (älä ravista). Veriplasma sentrifugoidaan mahdollisimman pian (viimeistään 15 minuutin kuluessa) ja erotellaan Vetlabin lähetysputkeen (älä koskaan lähetä kokoverenä).

Laktaattinäyte

Maitohapon määrittämistä varten näyte otetaan fluoridioksalaattiputkeen. Näyte otetaan välittömästi rasituksen jälkeen näyteputkessa olevaan merkkiviivaan asti. Näyte tulee sekoittaa huolellisesti. Sentrifugointi suoritetaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden tunnin kuluessa. Näytteiden laktaattipitoisuus säilyy kaksi-kolme vuorokautta lähes muuttumattomana, joten ne voidaan postittaa normaalisti.
 


Hevosten verinäytteenotto

Hevosten verinäytteenottoa koskevat sa- mat esivalmistelut kuin edellä on mainittu. Myös hevosten näytteenotossa tulee välttää hemolyysiä, sillä punasolujen rikkoutuminen alentaa punasolujen määrää ja siten myös hematokriittiä. Näytteen määrään EDTA-putkessa ja näytteen huolelliseen sekoittamiseen tulee kiinnittää huomiota, koska liian suuri verimäärä ja huono sekoitus aiheuttavat hyytymiä näytteeseen, joka vaikuttaa tuloksiin (esim. B-Fibr).

Leponäyte

Hevosen painosta on n. 10% verta. Verestä on 20% keuhkoissa, 15% sydämessä ja arterioissa

sekä 60% laskimoissa. Levossa olevan hevosen punasoluista 30% on varastoituneena pernassa. Adrenaliinin erittyminen aiheuttaa pernan supistumisen, jolloin punasolut vapautuvat verenkiertoon. Pernan herkän reagoinnin vuoksi todellisen ja toistettavan leponäytteen saaminen hevosesta on ongelmallista. Tämän vuoksi otetaan usein myös rasitusarvot maksimaalisen rasituksen jälkeen. Rasituksen sijaan voidaan antaa myös adrenaliini-injektio. Pitemmän rasituksen jälkeen varsinkin valkosolumäärä säilyy kohonneena kortisolin vaikutuksesta noin vuorokauden ajan.

Lähete

Jokaista näytettä varten on täytettävä oma lähete. Anamneesi  helpottaa aina laboratorion työskentelyä ja joissakin tapauksissa se on välttämätön (diffi) luotettavan tuloksen saamiseksi. Ymmärrettävä käsiala ja lähetteen huolellinen täyttäminen nopeuttavat vastausten perille tuloa.

Näytteiden lähettäminen

Seerumi-, plasma- ja EDTA -näytteet tulisi lähettää Vetlabin lähetysputkissa. Muoviseen EDTA-putkeen (esim. Venosafe) otettua näytettä ei tarvitse siirtää lähetysputkeen. Putket tulee pakata Postin näytelähetysohjeiden mukaisesti Vetlabin keltamustaraidallisiin lähetyslaatikoihin niin, etteivät näyteputket rikkoudu tai vuoda. Pikatarralla (Express) varustetut lähetyslaatikot ovat perillä Vetlabissa seuraavana aamuna. Pikalähetyksistä perimme postikuluja 5 euroa. Vetlab-näytelaatikon postimaksun maksaa Vetlab, ja näyte on perillä laboratoriossa 1-2 vuorokauden kuluessa. Jos näyte lähetetään Matkahuollon tms. kautta, perimme kulut eläinlääkäriltä. Emme nouda näytteitä esim. linja-auto- tai lentoasemilta.

Vastausten ilmoittaminen ja laskutus

Vastaukset lähetetään heti tulosten valmistuttua eläinlääkärille joko postissa tai telefaksilla. Mikäli vastaus on kiireellinen, eikä telefaksia ole käytössä, voidaan lähetteeseen tehdä merkintä kohtaan ”kiireellinen”, jolloin vastaus ilmoitetaan puhelimella heti tuloksen valmistuttua

(2 euroa).

Puhelinvastauksia annetaan vastaanotoille ja eläinlääkäreille, mutta ei suoraan potilaan omistajille, ellei lähetteessä toisin mainita.

Laskutamme eläinlääkäriä kerran kuukaudessa. Emme lähetä vastauksia postiennakolla.

 

blank
blankblank

IDEXX Laboratories Oy Vetlab  -  Peltokatu 16 C - 33100 TAMPERE  - puh: 010 387 4455  -  fax: (03) 2533 609  - vetlab(at)vetlab.fi
© 2014 Vetlab is an IDEXX Laboratories, Inc. company. All rights reserved. - Trival Oy  |  Terms of Use  |  Privacy Policy

blank