Suomeksi   |   Eesti   |   In English

blank

Seerumin Amyloidi-A, SAA
(akuutin faasin proteiini hevosen tulehdusten osoittamiseen)

Akuutin faasin proteiinien nousu on elimistön reaktio kudosvaurioihin, joita voivat aiheuttaa bakteerit, virukset, parasiitit, infektiot, inflam- matiot, palovammat, traumat ja operaatiot sekä kasvaimet. On tärkeää huomioida, että akuutin faasin proteiinien reaktiot eivät ole spesifisiä, vaan ilmenevät hyvin monenlaisissa kudosvaurioissa. Eläinlääketieteellisessä diagnostiikassa käytettyjä akuutin faasin reaktiota mittaavia proteiineja ovat mm. C-reaktiivinen proteiini (CRP), seerumin Amyloidi-A (SAA), haptoglobiini (Haptog) ja fibrinogeeni (Fibr).

Seerumin Amyloidi-A, SAA

SAA on hevosen voimakkaimmin reagoiva akuutin faasin proteiini ja sitä luonnehtivat:
• erittäin alhaiset pitoisuudet seerumissa terveellä eläimellä
• erittäin nopea ja voimakas (100 -1000 kertainen) nousu kudosvaurion jälkeen

Kokeellisesti on osoitettu, että SAA alkaa nousta kudosvaurion yhteydessä jo 2 -4 tunnin kuluttua ja saavuttaa huippupitoisuuden 1-2 vuorokaudessa. Kudosvaurion loputtua SAA-pitoisuus lähtee laskuun jo vuorokauden kuluessa (puoliintumisaika laboratorioeläimillä 30 min - 2 h). Fibrinogeeni nousee 24-48 tuntia ärsykkeen jälkeen ja alkaa laskea kolmen vuorokauden kuluttua ärsykkeen vähenemisestä.

Fysiologiset tilat

SAA:n nousun voimakkuus on suoraan verrannollinen kudosvaurion laajuuteen. Paranemassa olevalla eläimellä sekundaari- tai uusintainfektio aiheuttavat laskemassa olevan SAA-pitoisuuden uudelleen nousun. Ei-tulehdukselliset tilat, kuten ravitsemustila, rasitus, käsittely tai muunlainen vähäinen stressi eivät vaikuta SAA-arvoihin.

Iällä ei ole käytännössä merkitystä SAA- arvoihin. Tiineyden loppupuolella (neljän viimeisen kuukauden aikana) on havaittu lievää pitoisuuksien vaihtelua (16 - 23 mg/l), synnytyksen jälkeen pitoisuudet kohoavat selvemmin ja palautuvat jälleen normaalille tasolle kuukauden kuluessa.

Bakteeri- ja virusinfektiot

Bakteeri-infektioiden on todettu aiheuttavan voimakkaan seerumin SAA-tason nousun, virusinfektioissa nousu on vain vähäistä tai kohtalaista.

Koska SAA:n pitoisuudet nousevat jo muutamassa tunnissa, saadaan tuloksen perusteella nopeasti selville, onko kyseessä infektio vai ei. Pitoisuuksia seuraamalla voidaan saada käsitys hoidon ja antibiootin tehosta jopa nopeammin kuin odottamalla bakteeriviljelyn tulosta.

SAA-mittauksia voidaan käyttää infektioiden leviämisen seurantaan tilalla tai tallissa. Mikäli SAA-pitoisuudet ovat matalia, ei eläin ole sairastunut, vaikka se on ollut tekemisissä herpesviruksen tai pääntautia sairastavan hevosen kanssa.

Ellei SAA-pitoisuus ala laskea kolmen päivän kuluttua leikkauksen jälkeen ja fibrinogeeni on edelleen koholla, on epäiltävä infektiota.

Varsojen sairaudet

Huomattavan korkeita SAA-pitoisuuksia on todettu sepsiksessä olevilla varsoilla, mutta myös paikallisia infektioita sairastavilla varsoilla arvot kohoavat.

Varsoilla raja-arvona infektoituneen ja ei-infektoituneen välillä voidaan pitää arvoa 100 mg/l.

Varsoilla yleisesti ilmenevän napapaiseen yhteydessä on löydetty matalia SAA- pitoisuuksia. Tämän arvellaan johtuvan paiseen kapseloitumisesta, mikä estää maksan SAA-synteesin käynnistymisen.

Keuhkosairaudet

Kohonneita SAA-arvoja on todettu etiologialtaan tuntemattomissa kliinisissä keuhkotulehduksissa, kuten myös influenssavirustartunnoissa hevosilla. Hevosinfluenssan osoittamisessa SAA- pitoisuuden on todettu olevan herkempi akuutin infektion mittari kuin viruksen osoittaminen.

SAA-pitoisuudet korreloivat hyvin kliinisen sairauden vaikeuteen ja arvot palautuvat alhaisille tasoille, kun hevonen on kliinisesti palautunut virusinfektiosta. Mittausta voidaan käyttää myös määrittämään, milloin hevonen voi palata treenaukseen hengitystieinfektion jälkeen.

Influenssa- ja tetanusrokotteet aiheuttavat kohtalaisen SAA-pitoisuuteen nousun, mikä palautuu normaalille tasolle 3-4 päivän kuluessa rokotuksen jälkeen.

Piilevät sairaudet

SAA-mittaukset ovat erinomaisen käyttökelpoisia tutkittaessa kilpahevosten terveydentilaa. Mittausten avulla voidaan välttää subkliinisesti sairaiden hevosten stressaaminen treenauksilla, kuljetuksilla ja kilpailuilla.

Säännölliset, rutiinisti tehtävät SAA-mittaukset ovat käyttökelpoisia ennaltaehkäisevässä työssä. Saatuaan tiedon piilevästä tulehduksesta valmentaja voi säätää valmennuksen tason alhaisemmaksi ja siten vähentää hevosen ylirasittamista.

Seerumin Amyloidi-A:n ja fibrinogeenin yhteisellä määrittämisellä saadaan varmin kuva:

• onko hevosella akuutti, voimistuva tulehdus (korkea - hyvin korkea SAA ja matala fibrinogeeni)
• paranemassa oleva tulehdus (matalahko SAA ja korkea fibrinogeeni)
• piilevä tulehduksellinen ongelma
• onkotulehdustalainkaanmahdollisista tartunnoista huolimatta
• milloin voidaan aloittaa treenaus tulehduksellisen ongelman jälkeen

Näyte: seerumia tai EDTA-plasmaa
Näyte säilyy huoneenlämmössä 2 vrk

Viitearvot:    <1,7 mg/l (μg/ml)

Lähteet:
Jacobsen S. and Andersen P. H: The acute phase protein serum amyloid A (SAA) as a marker of inflammation in horse. Equine Veterinary Education (2007) 19, 38- 46;
Hultén Cecilia: Serum Amyloid A (SAA) as a Marker of Inflammation in the Horse Doctoral thesis, Swedish University of Agricultural Science, Uppsala 1999;
Miller Miriam Susanne: Akute Phase Proteine als Diagnostische Papameter der Perioperativen Phase beim Pferd. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Grades eines Dr. med. vet. beim Fachbereich Veterinärmedizin der Justus-Liebig-Universität Giessen Èdition scientifique (2006)


Tulostettava SAA -artikkeli (pdf)

 

          

blank
blankblank

IDEXX Laboratories Oy Vetlab  -  Peltokatu 16 C - 33100 TAMPERE  - puh: 010 387 4455  -  fax: (03) 2533 609  - vetlab(at)vetlab.fi
© 2014 Vetlab is an IDEXX Laboratories, Inc. company. All rights reserved. - Trival Oy  |  Terms of Use  |  Privacy Policy

blank