Suomeksi   |   Eesti   |   In English

blank

Kortisoli

Kortisoli (hydrokortisoni) on tärkein lisämunuaiskuoren glukokortikoidi. Sen tuotantoa säätelee aivo­lisäkkeen etulohkon erittämä adrenokortikotropiini (ACTH) negatiivisen palautejärjestelmän kautta. ACTH:n eritystä puolestaan säätelee hypotalamuksen tuottama kortikoliberiini eli kortikotropiinia vapauttava hormoni (CRF, CRH).

Terveiden eläinten ACTH- ja kortisolieritys on sysäyksittäistä, ja seerumin kortisolitaso vaihtelee vuorokauden eri aikoina. Ihmisen kortisolieritys noudattaa selvää vuorokautista rytmiä siten, että kortisolipitoisuus veressä on suurin aamulla. Eläimillä ei ole yhtä selvää vuorokausirytmiä.


Veressä kortisoli on sitoutuneena kuljettajavalkuaisaineeseen, transkorttiiniin, ja hieman myös albumiiniin. Vain noin 5% kortisolista on vapaassa, biologisesti aktiivisessa muodossa.

Kortisoli toimii hiilihydraatti-, valkuais- sekä rasva-aineenvaihdunnan säätelijänä ja sillä on tulehdusta sekä immuunivastetta heikentävä vaikutus.

Viitearvot

Koira:      10-100 nmol/l
Kissa:      50-280 nmol/l
Hevonen: 55-300 nmol/l

Seerumin kortisolitasoon vaikuttavia tekijöitä

Kohonnut taso

• Cushingin syndrooma
• psyykkinen tai fyysinen stressi
• prednisoni, perdnisoloni (ristireaktiot)
• kouristuksia estävät lääkeaineet
• tiineys (progesteroni)

Madaltunut taso

• Addisonin tauti
• lääkeaineet (kortikosteroidit)

Cushingin syndrooma

Hyperkortisolismin syyt

• aivolisäkeperäinen hyperkortisolismi eli Cushingin tauti (PDH; noin 80-85 %)
• lisämunuaisperäinen kortisolin liikatuotanto (adenoma, karsinooma; noin 10 %)
• kortikosteroidihoidon seuraus eli iatrogeeninen hyperkortisolismi

Kliinisiä löydöksiä

• polydipsia/polyuria
• polyfagia
• vatsan suureneminen
• rasituksen sieto heikkenee (lihasatrofia)
• läähätys
• letargia
• lihavuus
• bilateraalinen alopesia, ohut iho, hyperpigmentaatio
• calsinosis cutis
• anestrus / testisten atrofia
• virtsatietulehdukset

Laboratoriolöydöksiä

Usein
• kohonnut Afos, joskus huomattavan korkea
• leukosytoosi; neutrofilia, lymfopenia, eosinopenia

Saattaa liittyä
• hyperkolesterolemia
• hyperglykemia
• kohonnut ALAT
• kohonnut ASAT, LD ja CK
• kohonnut amylaasi ja lipaasi
• madaltunut T4 (TSH-stimul. testissä sekä 0- että I-näytteen tasot norm. matalampia)
• virtsan ominaispaino < 1.015

Seerumin yksittäisen kortisolimäärityksen (lepoarvon) merkitys hyperkortisolismin diagnostiikassa on rajallinen, koska normaaleiden ja sairaiden eläinten seerumeiden kortisolitasoissa esiintyy huomattavaa päällekkäisyyttä (noin puolella liikatoimintaa sairastavista on normaali kortisolitaso). Lisäksi on huomioitava kortisolierityksen lisääntyminen sekä psyykkisen että fyysisen stressin vaikutuksesta ja kortisolin erittyminen sysäyksittäin. Diagnoosin varmistamiseksi suositellaan hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisakselin tutkimista toimintakokeiden avulla (Deksa-metason-suppressiotesti).

Addisonin tauti

Hypokortisolismin syyt

• primaarinen lisämunuaiskuoren vajaatoiminta eli Addisonin tauti
• sekundaarinen vajaatoiminta

     -       hypotalamusperäinen (harvinainen)
     -       aivolisäkeperäinen

Kliinisiä löydöksiä

• depressio
• heikkous
• kuivuminen
• bradykardia
• heikko pulssi

Laboratoriolöydöksiä

• hyponatremia, hyperkalemia; Na/K: usein < 27
• uremia (prerenaalinen)
• mahdollisesti hypokloremia, hyperkalsemia, hyperfosfatemia
• neutropenia, lymfosytoosi, eosinofilia
• anemia

Toimintakokeet ACTH-simulaatiokoe

Indikaatiot

• Addisonin tauti
• Cushingin syndrooma
• Cushingin syndrooman hoidon seuranta

Suoritus

• 0-näyte otetaan aamulla paaston jälkeen (peruskortisolitaso)
• annetaan Synacthen Depot 0,22 ml im (1 mg (100 ky)/ml) (Oriola, erik. lupa)
• I-näyte otetaan 1,5 tunnin kuluttua

Tulkinta

• normaalisti koirien/kissojen kortisolitaso kohoaa tasolle 200-600 nmol/l
• PDH:ssa vaste on ylikorostunut ( > 600 nmol/l)
• Addisonin taudissa vaste joko puuttuu tai on vähäinen
• lisämunuaiskasvaimen yhteydessä perustaso on korkea, eikä ACTH vaikuta siihen sanottavasti
• iatrogeenisessä hyperkortisolismissa perustaso saattaa olla normaali tai matala ja ACTH-stimulaation jälkeen mitattu taso normaalia matalampi (yleensä likipitäen sama kuin perustaso)

Tulkintaan vaikuttavia tekijöitä

• koirat/kissat, joilla on diabetes mellitus tai jokin muu krooninen sairaus, saattavat reagoida ylikorostuneesti
• kouristuksia estävät lääkeaineet voivat suurentaa vastetta (fenytoiini, fenobarbitaali)
• prednisoni ja prednisoloni suurentavat mitattuja arvoja (ristireaktiot); näiden käyttö tulisi lopettaa vähintään 48 tuntia ennen kokeen suorittamista


Deksametasonisupressio-koe
(Low dose)

Indikaatiot

• Cushingin oireyhtymän seulonta

Suoritus

• 0-näyte otetaan aamulla paaston jälkeen peruskortisolitason määrittämiseksi
• annetaan Dexa-kel 0,06 ml/10 kg (tai vastaava deksametasoni) iv
• esilaimenna Dexa-kel 1 + 9, jolloin annos on 0,6 ml/10 kg (= 0.015 mg/kg deksametasonia)
• I-näyte otetaan 8 tunnin kuluttua paaston edelleen jatkuessa
• lisäksi voidaan ottaa näyte myös 3-4 tunnin kuluttua deksametasonin annosta

Tulkinta

• normaalisti kortisolitaso laskee <20 nmol/l
• hyperkortisolemiassa vaste on pienentynyt
• mikäli supressiota ei esiinny 8 tunnin jälkeen, vaan 3-4 tunnin jälkeen, vaste viittaa yleensä PDH:iin.
• ADH:n yhteydessä supressiota ei esiinny 4 tunnin jälkeen

Tulkintaan vaikuttavia tekijöitä

• kouristuksia estävät lääkeaineet (fenytoiini, fenobarbitaali) voivat pienentää saatua vastetta
• glukokortikoidihoito suurentaa mitattuja arvoja
• vaste voi muuttua

     - kroonisissa maksasairauksissa
     - munuaissairauksissa
     - diabetes mellituksessa
     - nälkiintymisen yhteydessä
     - glukokortikoidihoidon päätyttyä


Deksametasonisupressio-koe
(High dose)

Indikaatiot

• ADH:n erottaminen PDH:sta

Suoritus

• 0-näyte otetaan aamulla paaston jälkeen peruskortisolitason määrittämiseksi
• annetaan Dexa-kel 0,6 ml/10 kg (tai vastaava deksametasoni) iv (=0,15 mg/kg deksametasonia)
• I-näyte otetaan 8 tunnin kuluttua paaston edelleen jatkuessa
• lisäksi voidaan ottaa näyte myös 3-4 tunnin kuluttua deksametasonin annosta

Tulkinta

• 75 %:lla koirista, joilla on PDH, kortisolitaso pienenee < 10 nmol/l
• ADH:n yhteydessä vaste puuttuu

Deksametasonin ja ACTH:n tilaus;

Oriola: Dexa-kel 0,2 ; 50 ml (erik.lupa)
Oriola: Synachten Depot 1 mg/ml, 1 ml, (erik.lupa)

Näyte: 0,5 ml seerumia.


Deksametasonisupressio-koe hevosille

Indikaatiot

Cushingin oireyhtymän seulonta

Suoritus

• 0-näyte otetaan klo 16-18 välisenä aikana peruskortisolitason määrittämiseksi
• annetaan deksametasonia 4 mg/100kg i.m. (Dexa-Kel 0,2; sisältää 2 mg/ml deksametasonia; YA-Prevett Oy/Oriola Oy, erityislupavalmiste; tai vastaava deksametasoni)
• 1-näyte otetaan seuraavana aamuna 19 tuntia deksametasonin annon jälkeen
• lisäksi voidaan ottaa näyte myös 15-17 tuntia deksametasonin annon jälkeen

Tulkinta

• terveillä hevosilla peruskortisolitaso (0-näyte) on yli 55 nmol/l
• terveillä hevosilla kortisolitaso laskee deksametasonin annon jälkeen keskimäärin 80% 19 tunnin kuluessa (<28 nmol/l)
• kortisolitaso yli 28 nmol/l 19 tuntia deksametasonin annon jälkeen viittaa Cushingin oireyhtymään

 

Kirjallisuus

Feldman, E.C. ja Nelson, R.W.: Canine and Feline Endocrinology and Reproduction. W.B. Saunders  Company Philadelphia 1987.

Willard, M.D., Tvedten, H. ja Turnwald, G.H.: Small Animal Clinical Diagnosis by Laboratory Methods. W. B. Saunders Company Philadelphia 1989.

Rose, R.J., Hodgson, D.R.: Manual of Equine Practice. W. B. Saunders Company 2000.

Dybdal, N.: Pituitary Pars Intermedia Dysfunction (Equine Cushing’s-like Disease). Current Therapy in Equine Medicine 4. W. B. Saunders Company 1997.

 

blank
blankblank

IDEXX Laboratories Oy Vetlab  -  Peltokatu 16 C - 33100 TAMPERE  - puh: 010 387 4455  -  fax: (03) 2533 609  - vetlab(at)vetlab.fi
© 2014 Vetlab is an IDEXX Laboratories, Inc. company. All rights reserved. - Trival Oy  |  Terms of Use  |  Privacy Policy

blank